פָּטֶנט

▶ המצאה

▶ מודל שירות

▶ מראה חיצוני

▶ אחרים